Jakie ciśnienie powinno się stosować w oponach rolniczych? Jest to istotne pytanie, ponieważ prawidłowe ciśnienie ma duży wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy maszyn rolniczych. Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszym poradniku.

Prawidłowe ciśnienie w oponach rolniczych

Zalecana wartość ciśnienia dla opon rolniczych wynosi 1,6 bara (23,2 PSI). Niestety, częstym błędem popełnianym przez rolników jest pompowanie opon do wartości montażowej, czyli wartości ciśnienia nadrukowanej bezpośrednio na oponie, które zazwyczaj waha się w granicach 2,5–3,5 bara.

Uwaga! W przypadku mocniejszego obciążenia przedniej osi, np. ładowaczem, należy nieco zwiększyć ciśnienie w przednich oponach, do wartości 1,8–2 barów.

Czym grozi zbyt duże ciśnienie w oponach?

Ważne jest, aby zrozumieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą zbyt duże lub zbyt małe ciśnienie w oponach rolniczych. Pompowanie opon do wartości wyższej niż zalecane może prowadzić do różnych problemów. Po pierwsze, większe ciśnienie powoduje mniejsze powierzchnie styku opony z ziemią, co wpływa na trakcję i przyczepność maszyny. Może to prowadzić do gorszego prowadzenia pojazdu, utraty kontroli, a nawet poślizgów, szczególnie na nierównym terenie.

Po drugie, zbyt duże ciśnienie w oponach prowadzi do większych wibracji i nierównomiernego zużycia opony. Może to skrócić żywotność opony i wymagać wcześniejszej wymiany, co z kolei wiąże się z większymi kosztami dla rolnika. Dodatkowo, większe ciśnienie może prowadzić do większego ryzyka uszkodzenia opony przez występujące na polu przeszkody, takie jak kamienie czy korzenie drzew (opona staje się sztywniejsza).

Czym grozi zbyt niskie ciśnienie w oponach?

Z drugiej strony, zbyt małe ciśnienie w oponach również niesie pewne zagrożenia. Jeśli opony rolnicze są niedopompowane, mogą się deformować, co prowadzi do większego nagrzewania się i zwiększonego oporu toczenia. To z kolei może prowadzić do większego zużycia paliwa i większego obciążenia dla maszyny. Ponadto, opony o niskim ciśnieniu powietrza mogą być bardziej podatne na uszkodzenia, takie jak przebicia czy pęknięcia boczne, szczególnie w trudnych warunkach terenowych.

Podsumowanie

Prawidłowe ciśnienie w oponach rolniczych ma kluczowe znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa pracy maszyn rolniczych. Należy stosować zalecaną wartość ciśnienia, czyli 1,6 bara, zamiast pompować opony do wartości montażowej podanej na oponie. Zbyt duże ciśnienie prowadzi do utraty przyczepności, większego zużycia i ryzyka uszkodzeń, podczas gdy zbyt małe ciśnienie prowadzi do większego zużycia paliwa, obciążenia maszyny i większej podatności na uszkodzenia. Dlatego regularne sprawdzanie i utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponach rolniczych jest ważnym zadaniem dla każdego rolnika.