Polecamy bardzo ciekawy film opublikowany przez Trelleborg Agri pokazujący porównanie opon tradycyjnych z oponami serii IF.