Wieksza ochrona opon Michelin, dzieki której będziesz pracował spokojniej.

PAKIET OCHRONNY NA USZKODZENIA PRZYPADKOWE

Klienci, którzy wybrali opony marki Michelin (opony rolnicze Michelin z technologią Ultraflex, opony rolnicze Michelin, opony Michelin agro-przemysłowe - Compact Line), zyskują pakiet ochrony gwarancyjnej na uszkodzenia przypadkowe.

Asortyment opon Michelin w naszym sklepie

Pakiet ochronny dotyczy opon rolniczych i agro-przemysłowych (Compact Line) marki Michelin zakupionych od 1 stycznia 2023 r.

Gwarancja skierowana jest do przedsiębiorców. Rejestrując gwarancję, klient deklaruje, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa polskiego.

Warunkiem skorzystania z pakietu ochronnego jest zarejestrowanie gwarancji przez klienta w ciągu 30 dni od daty zakupu opon. Wyjątek dla opon zakupionych do 15.03.2023 dopuszczamy rejestrację na okres dłuższy niż 30 dni.

Klient rejestruje gwarancję, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ecn.br.client@michelin.com wraz z dołączoną fakturą potwierdzającą zakup.

Gwarancja skierowana jest do przedsiębiorców. Rejestrując gwarancję, klient deklaruje, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa polskiego.

Zasady przyznawania kompensaty:

USZKODZENIA PRZYPADKOWE

LATA EKSPLOATACJI

PIERWSZY

DRUGI

TRZECI

CZWARTY

KOMPENSATA KLIENTA(1)(2)

OPONY MICHELIN Z TECHNOLOGIĄ ULTRAFLEX

100 %

75 %

50 %

25 %

OPONY ROLNICZE MICHELIN

75 %

50 %

25 %

nie dotyczy

OPONY MICHELIN COMPACT LINE

100 %

nie dotyczy

nie dotyczy

(1) Kwota reklamacji przyznana Klientowi (z rozliczonym saldem) zostanie obliczona jako wartość procentowa z powyższej tabeli pomnożona przez cenę zakupu nowej opony.

(2) Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami montażu, dojazdu I innymi kosztami powiązanymi.

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI I TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

W przypadku reklamacji klient musi się z Tobą skontaktować. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do: udostępnienia reklamowanej opony, przedstawienia dowodu zakupu (w formie faktury potwierdzającej zakup uszkodzonej opony) oraz przedstawienia informacji do identyfikacji dokonanej Rejestracji Gwarancji. W niektórych przypadkach na żądanie Gwaranta Klient może zostać zobowiązany do udostępnienia pojazdu, na którym były użytkowane opony podlegające reklamacji celem oceny jego stanu technicznego.

UZNANIE REKLAMACJI

Jeżeli w wyniku przeprowadzonych przez Michelin oględzin opona rolnicza lub agro-przemysłowa Compact Line marki MICHELIN zostanie uznana za niezdatną do użytku lub nienaprawialną z powodu uszkodzenia przypadkowego Michelin przekaże Klientowi kompensatę w postaci nowej opony albo w postaci wyliczonej kwoty reklamacji. Michelin zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu kompensaty. Kwota reklamacji zostanie obliczona jako wartość procentowa z powyższej tabeli pomnożona przez cenę zakupu nowej opony.